Ekspert radzi

Kim jest kierownik budowy? Jakie obowiązki wchodzą w zakres generalnego wykonawstwa?

Ekspert radzi

Kim jest kierownik budowy? Jakie obowiązki wchodzą w zakres generalnego wykonawstwa?

Rozwiązanie, które polega na zaangażowaniu wyłącznie jednej firmy w kompleksową realizację całości prac budowlanych danej nieruchomości nazywane jest systemem generalnego wykonawstwa. Wybrana firma zajmuje się każdym etapem od przygotowania fundamentów, przez stworzenie konstrukcji, aż po montaż instalacji. To właśnie dlatego na generalnym wykonawcy spoczywa obowiązek synchronizacji i koordynacji każdego poszczególnego etapu prac.

Decydując się na jedną z wielu firm oferujących swoje usługi warto zwrócić uwagę nie tylko na doświadczenie i portfolio przedsiębiorstwa, ale także uprawnienia, jakie posiadają jego pracownicy. Jednym z ważniejszych uprawnień, świadczących o profesjonalizmie firmy, jest kierownik budowy – osoba, bez której żadna inwestycja nie może zostać przeprowadzona.

Kim jest kierownik budowy?

Osoba pełniąca tę funkcję oficjalnie odpowiada za zrealizowane prace w związku z tworzeniem wcześniej zaplanowanego projektu. Kierownik może być jednym z pracowników firmy, którą inwestor wybiera do przeprowadzenia inwestycji lub, jeśli dane przedsiębiorstwo nie ma w swojej ekipie osoby z taką funkcją, należy go znaleźć i zatrudnić na własną rękę. Jest to o tyle istotny element inwestycji, że funkcja kierownika budowy stanowi wymóg prawny do realizacji jakichkolwiek prac. Rozwiązaniem idealnym jest firma, w której właściciel lub jeden z pracowników posiada wymienioną funkcję - rozwiązanie to umożliwia dużo łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji, planowanie działań i oczywiście - ich realizację.

Obowiązki generalnego wykonawcy

O ile do obowiązków inwestora należy przygotowanie szeregu dokumentacji, zaangażowanie kierownika inwestycji, opracowanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz zapewnienie dostępu do wody oraz energii elektrycznej, generalny wykonawca odpowiada za całość prac realizowanych na placu budowy. Do jego obowiązków należy nie tylko zweryfikowanie dokumentacji projektowej i rozpoznanie ewentualnych trudności, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji. Na nim spoczywa także odpowiedzialność za synchronizację i koordynację pracy wszystkich ekip zaangażowanych w tworzenie obiektu, a także zabezpieczenie terenu budowy. Po zakończeniu robót generalny wykonawca zobowiązuje się oddać do użytku inwestorowi nieruchomość dokładnie w takim stanie, jaki został ustalony we wcześniej zawartej umowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *