+48 61 29 10 852    |      sprzedaz@scalio.pl

Career

 

 

Apply here

Aplikacja na stanowisko: Aplikacje ze strony kariera

Firma: SCALIO SP. Z O.O.

Dane personalne:

Dane kontaktowe:

Plik CV

Oczekiwania finansowe (PLN):

Dyspozycyjność

od zaraz
2 tygodnie
1 miesiąc
3 miesiące
więcej niż 3 miesiące
administracja
marketing
dział handlowy
budowa
inne:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Scalio Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszkowo 32, 64-420 Kwilcz, jako pracodawca. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Scalio Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszkowo 32, 64-420 Kwilcz, e-mail: administracja@scalio.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO, a także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych lub w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa pracy, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO w przypadku wyrażenia na to zgody. Scalio Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W celu realizacji bieżącej rekrutacji, dane będą przechowywane do czasu jej zakończenia. W celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-stu miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody). Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).